Det hender ikke oss!

Men hva skjer om krisen allikevel rammer? I løpet av minutter skal ledelsen og medarbeiderne gjøre det riktige for å sikre liv, helse, miljø, omdømme og overlevelsesevne.

Hva om det utenkelige skjer?

Hva gjør du dersom en nødsituasjon oppstår mens bedriften er på firmatur i utlandet?