Kurs og øvelser

Optimal Sikkerhet AS hjelper bedrifter og organisasjoner med å bli bedre på beredskap, skadeforebygging, sikkerhet og HMS. Vi skreddersyr kurs og øvelser som gjør bedriften i stand til å håndtere både hverdagslige og mer uforutsette utfordringer.

Beredskapsøvelser

Papirøvelse

Kalles også diskusjonsøvelse. Her tester vi planverk og krisehåndtering/stabsrutiner. Vi simulerer ulike scenarier ved bruk av ord og går gjennom alle stegene man ville gjort i en praktisk øvelse.

En papirøvelse kan gjennomføres hvor som helst, for eksempel i et møterom.

Praktisk øvelse

Praktiske øvelser kan gjennomføres hos kunden eller på arbeidsstedet for å øve og teste ulike ledd i organisasjonen. Dette er en mer “hands on” øvelse der en benytter ulike rekvisitter/hjelpemidler og virkemidler for å skape et mest mulig reelt øvingsscenario.

Andre øvelser

Vi skreddersyr andre øvelser med og uten markører, for eksempel evakueringsøvelse eller ulykkeshendelse i produksjonslokaler eller på byggeplass.

Øvelsen utformes i samarbeid med kunde og evalueres med skriftlig rapport.

Vi har regionens sterkeste kompetanse innen kriseledelse og kriseplanverk, ROS-analyser og beredskapsøvelser