Vi er Optimal Sikkerhet

Optimal Sikkerhet AS er et rådgivende selskap innen beredskapsplanlegging. Vi har regionens sterkeste kompetanse innen kriseledelse og kriseplanverk, ROS-analyser og beredskapsøvelser, og arbeider etter prinsippene Forenkling, Kompetanse og Trygghet.

Optimal Sikkerhet jobber allerede med flere av regionens mest spennende selskaper, men vi har plass til flere!

Vi har bred erfaring i faget fra Forsvaret, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Statoil og Conoco Norge, samt det operative Sivilforsvaret i Rogaland, Fylkesberedskapsrådet og Politimesterens lokale redningsstab (LRS).

Optimal Sikkerhet AS

Postadresse
Postboks 21, 4349 Bryne

Besøksadresse
Jærveien 144, 4344 Bryne

E-post
post@optimal-sikkerhet.no

Kontaktperson

Kjellaug Heskja
Daglig leder/salg

Telefon
Tlf. (+47) 934 22 765

E-post
kjellaug@optimal-sikkerhet.no